Geborgde werkwijze alcoholwet

Verantwoorde alcoholverkoop is voor SmartKiosk erg belangrijk. SmartKiosk wilt bij het bestellen van alcoholhoudende drank of tabak geen alcohol of tabak bezorgen aan jongeren onder de achttien jaar.

In dit document, de geborgde werkwijze, wordt omschreven hoe wij invulling geven aan verantwoorde verkoop op afstand. Met andere woorden, hoe de leeftijdgrens bij SmartKiosk wordt geborgd vanaf het moment van bestellen (telefonisch of online) tot en met het moment van levering. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt wordt vastgesteld en dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd.

Dit document is actueel en kan op elk moment worden opgevraagd. Het document wordt ten minste één keer per jaar geactualiseerd (n.a.v. een evaluatie) en bij iedere wijziging van de situatie. De geborgde werkwijze omschrijft:

  1. Hoe SmartKiosk de leeftijdsgrens bewaakt van bestelling van de alcoholverkoop tot en met de bezorging;
  2. Hoe SmartKiosk ervoor zorgt dat de werkwijze duidelijke en helder kenbaar wordt gemaakt voor medewerkers, eigen bezorgers en/of anderen die werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van SmartKiosk.
  3. Hoe SmartKiosk controleert op de juiste naleving van de geborgde werkwijze en hoe, naar aanleiding van evaluaties van de werkwijze, eventuele veranderingen worden doorgevoerd.

Hoe verwerkt SmartKiosk de leeftijd van een klant?

1. Proces (conform artikel 5.2, lid 1 onder a en b van het Alcoholbesluit)
  • Bij online bestellingen is het verplicht dat de koper aangeeft tenminste 18 jaar en ouder te zijn.
  • Bij telefonische bestelling wordt gevraagd of de koper 18 jaar of ouder is. Tevens wordt in alle gevallen aan de klant gemeld dat bij aflevering degene die de bestelling in ontvangst neemt 18 jaar of ouder moet zijn en zich desgevraagd ook dient te legitimeren.
  • De eigen medewerkers (bezorgers) van SmartKiosk controleren bij aflevering de geboortedatum aan de hand van de aflevergegevens én het ID-bewijs dat u gereed houdt. Wanneer u reeds door eerdere controle van de eigen bezorger geïdentificeerd bent en u wordt herkend door de eigen bezorger en/of het is evident dat u ouder bent dan 25 jaar, dan kan dit ook als verificatie worden gezien. Legitimatie op verzoek van de bezorger blijft echter te allen tijde verplicht.
  • Afleveren bij de buren is niet toegestaan. De bestelling zal weer door de bezorger meegenomen worden naar de winkel. Op vertoon van een geldig legitimatiebewijs kan de bestelling binnen 48 uur afgehaald worden in de winkel. Indien de bestelling niet wordt opgehaald storten wij het totaal bedrag excl. bezorgkosten terug.
  • De bezorgers krijgen bij elke bestelling een order bon mee met daarop alle bestelde artikelen. Zo kan de bezorger controleren wanneer alcohol houdende drank wordt bezorgd.
2. Informatievoorziening medewerkers (conform artikel 5.2, lid 1 onder c van het Alcoholbesluit)

Alle medewerkers van SmartKiosk worden geïnformeerd over de consequenties van het niet naleven van de verkoopregels. Van elke medewerker wordt verwacht dat hij / zij de regels uit dit document haalt. De laatste versie van dit document is uitgeprint en altijd beschikbaar voor de medewerkers van SmartKiosk. Ook worden onze medewerkers tijdens werkbesprekingen actief geïnformeerd over de verkoopregels en het belang van naleving hiervan.

3. Controle (conform artikel 5.2, lid 1 onder d van het Alcoholbesluit)

Ten minste éénmaal per jaar zal het gehele proces met alle daarbij behorende stappen worden gecontroleerd. Indien uit onze periodieke controle blijkt dat er niet volgens afspraak gewerkt wordt door eigen medewerkers zal hier direct actie op ondernomen worden. Indien het een fout van een van onze medewerkers betreft zal deze opnieuw getraind worden om het proces op de juiste manier te doorlopen.

De meest recente controle vond plaats op 02-05-2024 bij ordernummer #31856.

Indien tussentijds veranderingen in het proces om wat voor reden dan ook noodzakelijk zijn, zullen deze direct doorgevoerd worden en zullen alle medewerkers hiervan digitaal op de hoogte gesteld worden. Medewerkers ontvangen tevens een vernieuwd fysiek exemplaar van het te doorlopen proces. Ook zal er indien nodig een training volgen om de nieuwe werkwijze te verduidelijken en eigen te maken.

4. Meer weten over verantwoord alcoholgebruik?